บริการห้องเย็นรับฝาก (Logistics & Cold storage Warehouse)

บริการห้องเย็นรับฝากสินค้า เป็นอีกบริการหนึ่งที่ทางบริษัทฯ พร้อมให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่าน บริษัทได้เปิดทำการห้องเย็นรับฝากสินค้าเมื่อเดือน กุมภาพันธ์ 2552 ที่โรงงานเทพารักษ์ จังหวัดสมุทรปราการ เป็นห้องเย็นที่ได้รับมาตรฐาน ISO22000 และ BRC ห้องเย็นแห่งนี้สามารถเก็บสินค้าได้มากกว่า 500 ตัน มีพื้นที่ถึง 1,600 ตารางเมตร สำหรับรายละเอียดการบริการมีดังนี้
- ควบคุมอุณหภูมิห้องเก็บสินค้าที่ -20 องศาเซลเซียส
- ควบคุมสินค้าด้วย Lot และรับเข้าเบิกออกด้วยระบบ FIFO
- คิดคำนวณค่าฝากเก็บสินค้าทุก 15 วันโดยเริ่มนับจากวันรับเข้าสินค้า โดยระบบคอมพิวเตอร์
- ลำเลียงสินค้าขึ้นตู้/ลงตู้ คอนเทนเนอร์โดยการใช้สายพานลำเลียงช่วยและบุคลากรที่พร้อมทีมบุคลากร
- ใช้รถ Forklift เป็นอุปกรณ์ขนถ่ายสินค้าเข้าห้องเก็บสินค้า
- มีระบบ GMP ทั้งในและนอกห้องเก็บสินค้า
- มีการประกันภัยสินค้ากับบริษัทประกันภัยชั้นนำ

และสิ่งสำคัญที่บริษัทได้คำนึงในการเก็บรักษาคุณภาพของสินค้าของลูกค้า คือสินค้าที่นำมาเก็บทุกชิ้นนั้นจะต้องผ่านกระบวนการตรวจสอบคุณภาพจากฝ่ายประกันคุณภาพ จึงทำให้ผู้ใช้บริการมั่นใจได้ว่า สินค้าที่ท่านนำมาฝากเรานั้นจะคงคุณภาพเดิมจนถึงมือผู้บริโภค