Surapon Foods Public Company Limited, Thai Frozen shrimp,Thai Frozen Food manufacturer,Thai Frozen Prawn,Thai Frozen Dimsum,Frozen finger food and Appetizers

คุณค่าองค์กร

คุณธรรม
“ เราเชื่อมั่นในการทำสิ่งที่ถูกต้อง  การพัฒนาบุคลากร การสร้างวัฒนธรรม ให้บุคลากรมีความซื่อสัตย์”

เป็นคนเก่ง
 “เรามุ่งมั่นในการสร้างให้บุคลากร มีความเชี่ยวชาญและมีความเป็นมืออาชีพ ในระดับที่สามารถวางใจได้ว่างานที่ได้รับมอบหมายนั้น สามารถบรรลุความสำเร็จตามความคาดหวัง”