Surapon Foods Public Company Limited, Thai Frozen shrimp,Thai Frozen Food manufacturer,Thai Frozen Prawn,Thai Frozen Dimsum,Frozen finger food and Appetizers

เกี่ยวกับเรา

กลุ่มบริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ริเริ่มดำเนินธุรกิจอาหารแช่แข็ง มาอย่างยาวนานกว่า 40 ปี มีประสบการณ์และความน่าเชื่อถือทั้งในด้านผลิตภัณฑ์ ด้านคุณภาพ และด้านการบริการ ปัจจุบันได้ขยายธุรกิจทั้งในด้านการผลิต การจัดหาสินค้า บริการด้าน Logistics ที่ทันสมัยและครบวงจร

กลุ่มบริษัทในเครือ

บริษัท สุราษฎ์ซีฟู้ดส์ จำกัด

ผลิตสินค้ากุ้งแช่แข็งที่มีคุณภาพสูง เนื่องจากทำเลที่ตั้งของโรงงานอยู่ใกล้กับแหล่งวัตถุดิบกุ้งในพื้นที่จังหวัดสุราษฏร์ธานี รวมถึงมีกระบวนการผลิตที่ทันสมัย ทำให้ได้สินค้าที่สดใหม่ และเป็นที่ยอมรับจากคู่ค้าอย่างต่อเนื่อง

 

บริษัท สุรพลนิชิเรฟู้ดส์ จำกัด

ได้ร่วมทุนกับบริษัทนิชิเรฟู้ดส์ประเทศญี่ปุ่น เพื่อก่อตั้งโรงงานผลิตสินค้าไก่แปรรูปแช่แข็งพร้อมปรุง โดยใช้เทคโนโลยีในการผลิตที่ทันสมัยตามมาตรฐานการผลิตแบบสากล ทำให้สินค้ามีความน่าเชื่อถือในคุณภาพระดับสูง สามารถผลิตสินค้าเพื่อรองรับตลาดของประเทศญี่ปุ่นได้อย่างดี

 

บริษัท สุรพลซูพรีมฟู้ดส์ จำกัด

ผลิตสินค้าไก่แปรรูปแช่แข็งพร้อมปรุง โดยใช้เครื่องจักรที่ทันสมัยและมีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการควบคุมการผลิตตลอดทั้งกระบวนการ ทำให้สามารถผลิตสินค้าได้หลากหลายและสอดคล้องตามมาตรฐานด้านคุณภาพระดับสากล มีความน่าเชื่อถือและตรงตามความต้องการของลูกค้า

 

บริษัท สุรพลไฟน์เนสท์ จำกัด

ให้บริการด้านการขายและการตลาด ของสินค้าในกลุ่มบริษัทสุรพลฟู้ดส์ รวมไปถึงทำการจัดหาสินค้าอาหารที่มีคุณภาพสูงจากแหล่งผลิตชั้นดีทั้งในและต่างประเทศมาให้บริการคู่ค้าอย่างต่อเนื่อง

 

บริษัท โมบาย โลจิสติกส์ จำกัด

ให้บริการโลจิสติกส์ปรับอุณหภูมิ โดยมีห้องเย็นที่ใช้เทคโนโยลีการจัดเก็บที่ทันสมัย มีบริการขนส่งและบริการจัดการอื่นๆ ตามความต้องการของลูกค้า เพื่อให้สามารถบริหารจัดการ ควบคุมดูแล รักษาคุณภาพของสินค้าปรับอุณหภูมิได้อย่างดีต่อเนื่องตลอดห่วงโซ่การให้บริการ

 


ภาพรวมในการดำเนินธุรกิจ

เหตุการณ์สำคัญ

ดาวน์โหลดข้อมูลบริษัท

เดือน :
ปี :