Surapon Foods Public Company Limited, Thai Frozen shrimp,Thai Frozen Food manufacturer,Thai Frozen Prawn,Thai Frozen Dimsum,Frozen finger food and Appetizers

กิจกรรม CSR

สุรพลฟู้ดส์ เพื่อวันใหม่ของพรุ่งนี้ ที่เริ่มต้นวันนี้ อย่างยั่งยืน : เพราะเราดำเนินธุรกิจ ด้วยเจตนารมณ์อันแน่วแน่ ประกอบกับความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติให้สอดคล้องตามหลักธรรมาภิบาล และวิสัยทัศน์ขององค์กร  โดยปรารถนาที่จะเห็นการสร้างรอยยิ้ม สร้างคุณค่าให้เกิดขึ้นในประเทศชาติ ผสานความร่วมมือกับสังคม สร้างผลกระทบเชิงบวกให้กับสิ่งแวดล้อม และบริษัทฯ เพื่อประโยชน์สูงสุดอย่างต่อเนื่อง และเติบโตอย่างยั่งยืนไปด้วยกัน   Download